Uredništvo

Nemanja Pantović

Nemanja Pantović

Glavni i odgovorni urednik

Nemanja Pantović (1995, Novi Sad) osnovne studije međunarodne politike završio na Fakultetu političkih nauka (FPN) 2018. na Univerzitetu u Beogradu. Tokom studija učestvuje u evropskim debatnim susretima i na brojnim panelima kao predstavnik aktivističkog kolektiva (Krov nad Glavom). Organizator je drugog i trećeg Festivala dokumentarnog filma (DOK-FEST) na matičnom fakultetu. Jedan je od prevodilaca romansirane biografije Viktora Serža, Rađanje naše moći (Novi Sad, Prelom, 2020). Piše za regionalni portal Bilten i međunarodni časopis Radical Housing Journal o javnim politikama stanovanja. Povremeni je dopisnik za portal Mašina, časopisa Lice ulice i dnevnog lista Danas. Jedan je od osnivača i kustosa Radničkog muzeja Trudbenik u Beogradu. Jedan je osnivača i glavni i odgovorni urednik izdavačke kuće „Prelom“ (2020) u Novom Sadu. Zaposlen je kao predavač engleskog jezika. Živi u Novom Sadu sa suprugom Milenom i ćerkom Iskrom.

Stevan Bradić

Stevan Bradić

Urednik za književna izdanja

Stevan Bradić (1982, Novi Sad) je pesnik, prevodilac, književni kritičar i teoretičar. Završio je sudije komparativne književnosti u Novom Sadu i engleske književnosti u Stokholmu. Doktorirao je komparativnu književnost u Novom Sadu. Objavio je zbirke pesama Jastog (2021), Na zemlji (2017) i U kotlarnici (2013), kao i studije Nemi govor (2021), Nemogući zavičaj (2020) i Simulacija i gastronomija (2012). Priredio je antlogiju savremene srpske poezije Logične pobune (2022) i Linije bekstva (2022). Poezija mu je prevođena na engleski, nemački i mađarski jezik. Dobitnik je Nagrade “Vasko Popa” (2022) i Knjige godine DKV (2022) za zbirku pesama Jastog. Docent je na Odseku za komparativnu književnost u Novom Sadu. Glavni je urednik časopisa Rizom, video platforme Mračna komora i manifestacije Književna mašina. U Prelom izdavaštvu je urednik za književna izdanja. Živi u Novom Sadu.

Marko Jovanović

Marko Jovanović

Urednik za teorijska izdanja

Zoran Petakov

Zoran Petakov

Urednik za istoriografska izdanja

Prelom izdavaštvo

Prelom izdavaštvo je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kulture i umetnosti, društvene teorije i društvenog aktivizma.

Ciljevi Preloma su razvoj i unapređenje kulture i umetnosti, promocija i upoznavanje ljudi sa idejom alternativne kulture kroz organizovanje kulturnih i umetničkih programa i izdavanje elektronskih i štampanih publikacija i knjiga. 

Prelom pomaže čitalačkoj javnosti da pristupi aktuelnim prevodima, naučnoj i stručnoj literaturi, dokumentaciji, podacima i drugim informacijama u oblasti kulture i umetnosti. 

Potom naš cilj je i unapređenje društvene teorije i prakse, naročito putem različitih oblika saradnje i umrežavanja sa drugim stranim i domaćim srodnim udruženjima i organizacijama. 

Konačno, naše udruženje vodi se uverenjem da su sve dosadašnje filozofije svet samo različito interpretirale, a da mi smatramo da ga takođe treba menjati.